• fotowedstrijd
fotowedstrijd

Fotowedstrijd voorwaarden

Meubili heeft zijn klanten (klantenfiches waar het mailadres was ingevuld en die een tuinset gekocht hebben in 2020-2021) een mail gestuurd met de vraag om ons hun terras te tonen.

Per inzending wordt 1 foto geselecteerd die op Facebook wordt geplaatst op donderdag 17 juni 2021. De foto met de meeste likes wint op donderdag 24 juni om 12:00 een restaurantbon ter waarde van 200 euro bij Bartholomeus.

Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

Wedstrijdvoorwaarden:

 • Medewerkers van Meubili  zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers mogen zoveel foto’s indienen als ze willen. Het mogen enkel digitale kleurenfoto’s zijn.
 • De foto’s hebben altijd betrekking op het thema van de fotowedstrijd.
 • De foto’s worden voorafgaand aan plaatsing gecontroleerd.
 • Op de foto’s mag geen auteursrechten van toepassing zijn.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Meubili het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Meubili. 
 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk. Meubili kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • Meubili is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
 • De deelnemer vrijwaart Meubili voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart Meubili voor claims van geportretteerden.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet door de inzender worden teruggetrokken uit de wedstrijd.
 • Meubili heeft het recht om geplaatste foto's op facebook tijdens de wedstrijd te verwijderen als er blijk is dat de spelregels niet gevolgd worden. 
 • Foto's mogen gedeeld en geliked worden. Als er vermoeden is van aankoop van 'vind-ik-leuks' wordt de foto onmiddellijk gediskwalificeerd.
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • Meubili is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de Meubili-medewerkers kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in.