• fotowedstrijd
fotowedstrijd

Fotowedstrijd voorwaarden

Meubili heeft zijn klanten (klantenfiches waar het mailadres was ingevuld en die een tuinset gekocht hebben in 2018-2019-2020) een mail gestuurd met de vraag om ons hun #blijfinuwhof-terras te tonen.

Per inzending wordt 1 foto geselecteerd die op Facebook wordt geplaatst op maandag 11 mei. De foto met de meeste likes wordt op vrijdag 15 mei om 12:00 een Ofyr Tabl'O.

Daarnaast stemmen de Meubili-medewerkers op de mooiste foto. Deze persoon wint ook een Ofyr Tabl'O en wordt daarvan persoonlijk ten laatste dinsdag 19 mei op de hoogte van gesteld.

Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

Wedstrijdvoorwaarden:

 • Medewerkers van Meubili  zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers mogen zoveel foto’s indienen als ze willen. Het mogen enkel digitale kleurenfoto’s zijn.
 • De foto’s hebben altijd betrekking op het thema van de fotowedstrijd.
 • De foto’s worden voorafgaand aan plaatsing gecontroleerd.
 • Op de foto’s mag geen auteursrechten van toepassing zijn.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Meubili het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Meubili. 
 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk. Meubili kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • Meubili is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
 • De deelnemer vrijwaart Meubili voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart Meubili voor claims van geportretteerden.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet door de inzender worden teruggetrokken uit de wedstrijd.
 • Meubili heeft het recht om geplaatste foto's op facebook tijdens de wedstrijd te verwijderen als er blijk is dat de spelregels niet gevolgd worden. 
 • Foto's mogen gedeeld en geliked worden. Als er vermoeden is van aankoop van 'vind-ik-leuks' wordt de foto onmiddellijk gediskwalificeerd.
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • Meubili is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de Meubili-medewerkers kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in.