• Pulp
  • Pulp
Pulp
Pulp

Pulp

Het is klaar en duidelijk waarom deze Pulp van Kristalia alle aandacht naar zich toetrekt. De uitgesproken lijn vormt het design van de volledige stoel en ligt aan de basis van deze uit één stuk vervaardigde blikvanger. 

Pulp