• ofyr
ofyr

Voorwaarden Ofyr Giveaway

Ofyr giveaway Instagram

De winacties op de Instagrampagina van Meubili worden georganiseerd door: Meubili bv, Natiënlaan 291, 8300 Knokke.

 

AANMERKING

Als je jonger bent dan 18 jaar, moeten je ouders of wettelijke voogden hun toestemming geven voor jouw deelname aan de winactie. Meubili kan je in elk stadium vragen om ons een bewijs van leeftijd en/of identiteit en/of ouderlijke toestemming te verstrekken, indien van toepassing. Meubili kan deelnemers uitsluiten die ons dergelijk bewijs niet kunnen verstrekken. Medewerkers van Meubili komen niet in aanmerking voor deelname aan winacties. 

 

DATUM VAN GIVEAWAY

De winacties starten en sluiten op de data die zijn vermeld op de website van Meubili en/of de nieuwsbrief van Meubili en/of het Instagram-account van Meubili en/of het Facebook-account van Meubili. Deelnames na de sluitingsdatum zijn niet meer mogelijk.

 

MEEDOEN

In de aankondiging van de winactie op de bovengenoemde kanalen wordt de deelnameprocedure uitgelegd. Voor deelname aan winacties wordt geen inschrijfgeld gevraagd en hoef je geen aankoop te doen. Indien valse accounts worden vastgesteld, worden deze gediskwalificeerd van de wedstrijd. Meubili is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen.

 

DE WINNAAR(S)

De winnaar(s) word(t)en willekeurig gekozen uit alle juiste deelnames. De winnaar(s) word(t)en binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de winactie op de hoogte gebracht via de officiële accounts van Meubili via DM op Instagram en/of via e-mail. Als er geen contact kan worden opgenomen met een van de winnaars of de winnaar zijn/haar prijs niet binnen 48 uur opeist, behoudt Meubili zich het recht voor de prijs van een dergelijke winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen. De beslissing van Meubili met betrekking tot alle zaken die met de winactie te maken hebben, is definitief en kan niet worden beoordeeld, noch kan in beroep worden gegaan door een deelnemer of een derde partij.

 

PRIJS

De actieprijs is het product van Meubili, zoals aangegeven in de aankondiging van de winactie. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of worden geen andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor elke prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

 

VERZENDING

Verzending van de producten is niet mogelijk. De prijs dient worden afgehaald op eigen kosten in ons magazijn: Fort Sint Donaas 2, 8340 Lapscheure (Damme) tijdens de openingsuren: maandag - zaterdag 10:00 - 12:00 I 14:00 - 18:00.

 

PERSOONSGEGEVENS

Elke winnaar stemt ermee in dat, door deel te nemen aan een winactie, Meubili de naam van de winnaar en de naam van het sociale media-account mag bekendmaken zonder dat aanvullende goedkeuring vereist is, inclusief het plaatsen in een winnaarslijst, een post op het Instagram-account, stories op het Instagram-account van Meubili of de nieuwsbrief.

 

KLACHTEN

Eventuele klachten met betrekking tot de winactie moeten binnen 4 weken na de sluitingsdatum van de winactie schriftelijk worden ingediend bij Meubili op het adres Natiënlaan 291, 8300 Knokke. Meubili zal klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in behandeling nemen.  Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in.

 

ANNULERING & WIJZIGINGEN

Meubili behoudt zich het recht voor winacties op elk moment te annuleren of de bepalingen van de AV naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht bij de publicatie ervan.